webapplicaties en website voor zorg en welzijn

VOORWAARDEN

Geldend voor My-Link Design vof en voor werkzaamheden en producten van WMOMO (WMO Managementondersteuning).Voor al onze werkzaamheden hanteren wij de de algemene voorwaarden van Nederland ICT (voorheen ICT~Office) .

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.


Onderstaand de van toepassing zijnde modules:

Module Algemeen

Module 1) Licentie voor programmatuur

Module 2) Ontwikkeling van programmatuur

Module 3) Onderhouden van programmatuur

Module 5) Ontwikkeling en onderhoud van een website

Module 6) Webhosting


Neem vrijblijvend contact met ons op om naar de mogelijkheden te vragen op
telefoonnr. 0252 - 428 408.

E-mail kan natuurlijk ook: e-mail >>